Varningar

Lagerkoll erbjuder flera sätt som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt lager, dess saldonivåer och påminna dig när det är dags att fylla på med varor. 

Varning: Låga saldonivåer

En smart funktion i Lagerkoll är att du kan få mail när en artikel börjar ta slut på ditt lager. Du kan själv bestämma individuella varningsnivåer för alla dina artiklar där fördelen är att du slipper hålla koll på saldonivåerna och istället får påminnelser när det är dags för påfyllnad.  När en eller flera artiklar når sin varningsnivå skickar Lagerkoll nästkommande natt ut ett mail som hjälper dig att alltid ligga steget före ett tomt lager.

För att få information om låga saldonivåer behöver du kontrollera att e-postnotiser är aktiverade:

 1. I sidomenyn, välj Inställningar → Företagsinfo.
 2. Markera rutan Lågt saldo varning.
 3. Klicka Uppdatera för att spara ditt val. 

Information med varning skickas till de mailadresser vars användare är registrerade som Admin. Kontrollera detta under Inställningar → Användare. 

Notiser är nu aktiverade för alla artiklar och behöver därmed inte aktiveras igen, men du behöver sätta en varningsnivå för varje artikel du vill få varningsnivå för. 

 1. I sidomenyn, välj Artiklar → Artiklar.
 2. I artikelregistret, klicka på artikeln du vill sätta en varningsnivå på. 
 3. Under fliken Leverantör/Inköp, ange antal i fältet Varningsnivå.
 4. Klicka Uppdatera artikel för att spara ditt val. 

Påminnelser

Påminnelser är ett tillägg som är lämpligt för dig med bäst före-datum på dina batcher och serienummer. Tillägget skickar ett meddelande vid ett valt tillfälle och påminner om att lagret har varor som närmar sitt bäst före-datum. 

Med hjälp av påminnelser kan du också skapa uppföljningar där du får mail om vilka kunder som har köpt specifika artiklar under en viss period.

Installation

För att installera Påminnelser, gör enligt följande: 

 1. I sidomenyn, gå till Tillägg →  Sök tillägg.
 2. Klicka på Påminnelser
 3. I pop-up:en, klicka Installera
 4. I rullgardinsmenyn, välj Admin (default värde).
 5. Klicka Installera för att installera tillägget och bekräfta att en faktura kommer skickas. 

När tillägget är installerat kommer du automatiskt få påminnelser om när dina batcher och serienummer börjar närma sig sitt bäst före-datum. I sidomenyn under Påminnelser → Inställningar bestämmer du hur långt i förväg som varningen för att bäst före-datum håller på att passeras ska skickas ut. 

Påminnelser kan du även skapa nya påminnelser och uppföljningar för andra ändamål än bäst före-datum, samt se dina kommande påminnelser. 

För att skapa en ny påminnelse behöver du gå till Påminnelser → Ny påminnelse och fylla i vilken epost påminnelsen ska skickas till, samt datum och tid du vill ha påminnelse. Du skriver även ett valfritt meddelande och klicka Spara påminnelse för att påminnelsen ska aktiveras.

Under Ny uppföljning – artikel följer du samma princip för att få mail om vilka kunder som köpt den specifika artikeln, antingen under en bestämd period eller för en specifik batch eller serienummer. 

Under Ny uppföljning – kundorder väljer du en kundorder och får du uppdatering om den specifika orderna artiklar.