Priser i Lagerkoll

Prislistor

I Lagerkoll kan du också skapa olika prislistor som sedan kan användas med olika kunder och artiklar. 

 1. I sidomenyn, välj Inställningar → Prislistor.
 2. Klicka Lägg till prislista och fyll i fälten. Fälten Kod och Namn går inte att ändra när prislistan sparats. 
 3. Klicka Lägg till prislista för att spara prislistan. 

För varje artikel kan du lägga till priser per prislista. Detta görs i artikelregistret för varje enskild artikel under fliken Försäljning

För varje kund kan du lägga till en prislista. Detta görs i kundregistret för respektive kund i rullgardinsmenyn Prislista. 

Rabatter och taggar

I Lagerkoll finns stöd för att lägga in rabatter för kunder och artiklar. Detta görs genom att använda taggar. Skapa en artikeltagg och välj procentsats för rabatten på kundens kundkort och lägg sedan till samma tagg på de artiklar kunden ska få rabatt för. 

För att lägga till rabatt på din kund: 

 1. I sidomenyn, välj Kunder → Kunder och välj önskad kund. 
 2. Under Rabatter, skriv vad din rabatt ska heta i fältet Ange artikeltag.
 3. Klicka Skapa ny i rullgardinsmenyn som visas när du börjat skriva. 

Du kan också välja en befintlig artikeltagg i rullgardinsmenyn.

 1. Ange procentsats i fältet Ange rabatter (%)
 2. Klicka Add

Din artikeltagg har nu skapats. 

 1. Klicka på Spara för att spara att taggen lagts till på kunden.

Nu behöver du märka de artiklar kunden ska få rabatt för med samma tagg:

 1. I sidomenyn, välj Artiklar → Artiklar och gå till önskad artikel.
 2. Välj fliken Extra fält
 3. Under Taggar, börja skriv namnet på den tagg du önskar lägga till i fältet Ange tag
 4. Klicka på önskad tagg i rullgardinsmenyn som visas när du börjat skriva. 

När taggen visas i fältet under är den tillagd på artikeln. 

 1. Klicka på Uppdatera artikel för att spara taggen på artikeln.

För att lägga till rabatten på fler kunder/artiklar, skriv namnet på din tagg i fälten för rabatt/tagg som du använt ovan och välj istället din befintliga rabatt i listan. 

Det går att radera taggar från kund och artikel. Det görs genom att klicka på x för den tagg/rabatt du önskar radera. Det finns inget sätt att radera skapade taggar/rabatter från ert konto. 

När en  kundorder läggs för en kund där rabatt är inställt och artikeln är märkt med matchande tagg kommer priset ta hänsyn till rabatten.